Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Photo

Regulamin organizacji przestępczych i przydatne TIPy.

regulamin org tipy

 • This topic is locked This topic is locked
2 replies to this topic

ShowTime 3051 05/04/2019 - 17:57

ShowTime
 • Gracz

*
POPULAR

ATA08dR.png  iA3XMt9.png

 

 

 

 

§ 1 - Postanowienia ogólne:

 

1. Nieznajomość regulaminu organizacji przestępczych, nie zwalnia Cię z przestrzegania go - Każdy ma obowiązek zapoznania się z regulaminem organizacji jak i ogólnym serwera net4game.

2. Liderem organizacji jest tylko i wyłącznie twórca panelu, czyli tzw: Owner - Możliwe jest przekazanie ownera za zgodą administracji serwera.

3. Osoba będąca liderem organizacji przestępczej jest odpowiedzialna za wszystkie osoby będące pod panelem - Ukrywanie w panelu osób zbanowanych na MK będzie surowo karane.
4. Zmiana tożsamości tylko za zgodą administracji - Wyjątek stanowi ślub(zmiana nazwiska)

5. Dołączając lub grając przy organizacji przestępczej automatycznie wyrażasz zgodę na FCJ oraz FCK.

6FCK tylko ze strzykawką lub:

 • kiedy FCK dotyczy dowolnego członka służb porządkowych (LSPD,SASP, FBI) obowiązkowe jest spełnienie odpowiednich wymagań oraz uzyskanie zgody administracji. W przypadku spełnienia odpowiednich wymagań, możliwe jest uzyskanie zgody od lidera frakcji na FCKjego członka. Wszelkie wymagania dotyczące FCK znajdziesz poniżej regulaminu organizacji przestępczych.

7. FCJ tylko z wytrychem na /p - chyba, że lider chce wykonać FCJ na członku/outsiderze swojej organizacji(dotyczy tylko pojazdów z /v, nie ma mowy o budynkach lub gotówce z banku)

8. Zabrania się:

 • gry przy organizacji przestępczej z aktywną blokadą organizacji przestępczych.
 • grania na więcej niż jednej postaci przy jednej lub kilku organizacjach przestępczych.
 • handlu strefami, które są przypisane do panelu org. przestępczej - tyczy się to również stref nieprogresywnych.

 • wykorzystywania wytrychu do niszczenia pojazdów.

9.  Lider grupy przestępczej ma prawo do wymuszenia FCK na postaci, która była członkiem jego grupy i po odejściu aktywnie gra w innej grupie przestępczej - W tym celu przed usunięciem gracza z panelu, należy zapytać go o zgodę na FCK i udokumentować to. W sytuacji kiedy lider będzie chciał użyć swojego prawa zobowiązany jest do przesłania wniosku do administracji wraz z udokumentowaną zgodą. Wymuszenie FCK możliwe również w sytuacji:

 • w której członek organizacji odchodzi lub zostaje wyrzucony z panelu grupy przestępczej i szkodzi danej organizacji strzelając do niej na jej strefach, nie będąc nawet członkiem innej organizacji - Wtedy jeśli zostanie złapany na gorącym uczynku, może zostać porwany przez lidera organizacji, któremu wyraził zgodę na FCK - Przed wykonaniem FCK lider ma obowiązek przesłać udokumentowaną zgodę administracji.

 

§ 2 - Porwania i napady:

 

1. Porywanie osób niezrzeszonych z organizacji wymaga 3 dniowego planowania udokumentowanego screenami z obserwacji, które musi zostać zatwierdzone przez administrację. Wszelkie zdjęcia podczas obserwacji należy wykonać aparatem dostępnym w sklepach 24/7. Planowanie powinno zawierać jak najwięcej informacji takich jak: numery telefonu, pseudonimy, miejsce zamieszkania, miejsca pracy, znajomi, dane itp zdobytych drogą IC. Wyjątek stanowi:

 • sytuacja w której cywil lub członek projektu bierze udział w ataku na organizacje przestępczą na ich strefie - Wtedy organizacja ma prawo do porwania cywila/członka projektu na gorącym uczynku bez planowania.

2. W sytuacji, gdy członek organizacji staję się ofiarą porwania, ma obowiązek poinformować porywających o przynależności do grupy przestępczej jeśli zostanie o to zapytany - Nie ma on obowiązku wyjawiania nazwy organizacji oraz innych informacji.

3. Gdy członek organizacji informuje służby o miejscu przetrzymywania uprowadzonego kolegi, musi przedstawić odpowiednie dowody na posiadanie takowej wiedzy - Forma dokumentowania dowolna( screeny, nagrania, chatlog itp)

4. Na terenie neutralnych stref idlewood oraz centrum obowiązuje totalny zakaz używania /duty grupy przestępczej przed 21:00 w celu wbicia BW innemu graczowi z pieści. Wyjątek stanowi:

 • jeśli gracz posiada na /p broń to ma prawo z niej skorzystać. Ekipa reaguje w przypadku masowego DMu, wszelkiego szkodnikowania z bronią czy regularnego uprzykrzania gry projektom IC o charakterze przestępczym.
 • w sytuacji solidnej i bezpośredniej prowokacji na gorącym uczynku zezwalamy na BW w dowolnej formie (pięść lub broń)
 • sytuacja w której gracz podczas dynamicznej akcji ucieka na strefę neutralną idlewood lub centrum.
 • bezpośredni atak fizyczny lub włączenie się do bójki.
 • planowanie zatwierdzone przez administrację.
 • wymuszenie haraczu związane z jego odmową.

5. Od godziny 21:00 do 06:00 na terenie neutralnych stref idlewood są dozwolone pojedyńcze ataki związane z porachunkami organizacji przestępczych - Starajcie się jednak nie przenosić walk na strefy neutralne idlewood.

6.  Na pozostałych strefach stosuje się prawa ogólne - czyli brak zgody na masowy/bezpodstawny DM, a wszelkie pojedyńcze napaści to sprawa dla służb porządkowych.

7. Maksymalny czas przetrzymania w przypadku porwania cywila/służb/członka organizacji to 8 godzin.

8Zabrania się:

 • porywania przy użyciu jednośladów.
 • okradania graczy z majątku zgromadzonego na koncie bankowym - okraść można tylko z gotówki którą ma przy sobie.
 • zakaz pytania gracza, czy wyraża zgodę na utratę majątku/postaci na czacie OOC.
 • obowiązuje bezwzględny zakaz okradania z przedmiotów/gotówki, która dotyczy usług płatnych.

9. Obowiązuje totalny zakaz wbijania BW po BW - w czasie gdy gracz straci przytomność macie wystarczająco dużo czasu na odegranie odpowiednich akcji. Wyjątkiem jest sytuacja w której gracz po pierwszej utracie przytomności nie odczuwa respektu, lub jest to wymagane do dalszego kontynuowania akcji.

10. Okradanie dozwolone tylko tam gdzie jest dostępne /zabierz - Wyjątek stanowią akcje porwań, wtedy mamy prawo poprosić gracza o odłożenie przedmiotów na ziemię, po wcześniejszym odegraniu akcji.

11. Obowiązuje zakaz napadów na osoby, które przyjechały na żądanie (taksówkarz, nauka jazdy, medycy) - chyba, że podpadli lub sami prowokują - Zakaz prowokacji z Waszej strony.

 

§ 3 - Wojny i walki:

 

1. W walkach o strefy obowiązuje zasada walki organizacja A vs B Zabronione jest korzystanie z pomocy osób niebędących pod panelem grupy przestępczej, lub z pomocy osób z innych organizacji nie powiązanych z daną strefą/walką.

2. Walki można rozpoczynać tylko w dni nieparzyste, w godzinach 18:00 - 21:00 

3. Wojny pomiędzy organizacjami przestępczymi dozwolone są tylko i wyłączenie na terenie South Central - Przenoszenie ich poza ten obszar jest zabronione.

4. Zakaz wyrzucania członków organizacji z panelu w czasie trwania walki o strefę lub chwilę przed w celu uzyskania przewagi/korzyści - Tak samo z dodawaniem pod panel osób podczas walki o strefę.

5. Projekty IC i organizacje przestępcze nie mogą prowadzić ze sobą wojen - Chyba, że za zgodę administracji, wtedy należy okazać odpowiednie dowody na prowokację ze strony projektu/organizacji w postaci SS. Nieuzasadnione wojny, które mają na celu DM są zabronione - Wyjątek stanowi sytuacja, w której projekt zaatakuje organizacje i odwrotnie.

6. Maksymalna liczba stref neutralnych, nie zaliczających się do progresji to - Po osiągnięciu limitu, organizacja nie ma możliwości przejmowania kolejnych stref. Wszelkiego rodzaju zmowy które mają na celu ominięcie limitu będą karane.

 

§ 4 - Haracze i wymuszenia:

 

1. Zakaz wymuszania  z haraczu - Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba chce zapłacić haracz w walucie euro.

2. Napady na lokale które mają na celu wymuszenie haraczy dozwolone są po godzinie 17:00 - Dopuszcza się jedną demolkę/napad na 5 dni w stosunku do jednego biznesu.

3. Maksymalny haracz jaki można wymusić za pomocą /o ochrona wynosi $200 - Organizacje które będą oferowały większy haracz niż wynosi limit będą kasowane.

 

§ 5 - Ważne zasady:

 

1. Na respekt musi sobie każdy zapracować - Jeśli ktoś nie odczuwa strachu wobec Was, to zamiast go reportować spróbujcie sami nauczyć go szacunku do Was - Jeśli jednak nie da się z taką osobą grać, to użyjcie do tego /report i wytłumaczcie cała sytuacje.

2. Zakaz odgrywania nierealnych zabezpieczeń przy drzwiach lub w budynku typu (lasery, drzwi pancerne, zapadnie itd) - Wszelkie akcje na /me oraz /do które mają na celu przedłużanie i utrudnianie, będą surowo karane.

3. Tworzenie idiotycznych tagów oraz nazywanie innych organizacji (krzakami, roślinami, chłodniakami, tęczami, pelikanami itp) będzie surowo karane.

4. Przynależność jednocześnie do grupy przestępczej oraz służb porządkowych jest bezwzględnie zabronione. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają odpowiednią zgodę administracji lub są członkami FBI, którzy wchodzą w strukturę grupy.

5. Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych do jej byłych lub obecnych grup przykład: ( gangster -> policjant )

6. Zakaz przenoszenia informacji OOC takich jak (ksywki, konflikty, kontakty, znajomości OOC) do gry IC.

7. Wszelkie skargi na organizacje przestępcze zgłaszamy do administracji serwera poprzez PW forum, lub email.

8. Zabrania się:

 • przewożenia paczek organizacji jednośladem.
 • upodabniania się do frakcji porządkowych - Czyli używania kolorów /duty takich jak LSPD/FBI/SASP/LSG
 • bezpodstawnego DM'u na osobach, które w żaden sposób nie prowokowały - DM będzie surowo karany.

9. Bezwzględny zakaz tworzenia syndykatów poprzez kontakty/ustalenia OOC - W przypadku tworzenia syndykatów drogą OOC będą wyciągane surowe konsekwencje wobec organizacji które się w nim znajdują.

10. Członek organizacji przestępczej podczas ataku na inną organizację lub walki o strefę ma obowiązek włączenia jawnego /duty organizacji przestępczej.

11. Projekty zarobkowe mogą być tworzone jedynie przez organizacje przestępcze.

12. Gwałt dozwolony jest jedynie w wypadku porwania i tylko w tej sytuacji, nie wymaga on zgody OOC. Strona napadana, nie może być zmuszona do aktywnego uczestnictwa w odgrywaniu akcji gwałtu, zatem “/do wszystkie czynności są udane lub zakończyły się powodzeniem” - jest w pełni wystarczające i nie powinno budzić sprzeciwów.

13. Okaleczenia oraz powodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu postaci dozwolone jest tylko na członku organizacji przestępczej za zgodą lidera organizacji - W wypadku wojen grup przestępczych liderzy mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na wzajemne okaleczanie swoich członków przed walką - sytuację należy zgłosić ekipie.

 

 

 

Zasady dodatkowe

 

W sytuacji, kiedy org. przestępcza decyduje się na FCK członka frakcji porządkowej, poza kupnem trucizny musi spełnić dodatkowe, poniższe wymagania:

 • konkretny i mocny powód (sama przynależność/sprawowanie stanowiska we frakcji czy też wypełnienia podstawowych obowiązków to słaby powód)

 • udokumentowane długotrwałe i konkretne działanie na szkodę org. przestępczej

 • posiadanie udokumentowanego 3 dniowego planowania

 • zgoda administracji serwera

Lider organizacji przestępczej posiada prawo o wystąpienie z wnioskiem do lidera frakcji porządkowej o zgodę na darmowe FCK członka grupy, w następujących sytuacjach:

 • kiedy agenta/funkcjonariusz rozpracowuje grupę przestępczą grając u jej boku i zostanie zdemaskowany w sposób IC;

 • kiedy członek frakcji (również w cywilu) w pojedynkę i sposób rażący prowokuje, kozaczy lub w inny sposób okazuje nierealistyczny brak strachu/respektu na terenie organizacji;

 • kiedy członek frakcji jest skorumpowany IC oraz współpracuje z inną grupą na szkodę danej organizacji;

 • kiedy członek frakcji porządkowej był skorumpowany i współpracował z daną organizacją IC, natomiast teraz odwrócił się od nich i stanowi dla nich poważne zagrożenie;

Copyright:

bullet_star.png ShowTimeKasiek


 • Back to top
  • 7

ShowTime 3051 05/04/2019 - 18:01

ShowTime
 • Gracz

*
POPULAR

QyB5Ycr.pngijUVqo2.jpg

  

 

 

Na starcie warto zaznaczyć, abyście nie traktowali TIPów jako regulaminu. Poniżej przedstawiam wam jedynie spis wskazówek, które mogą być dla was pomocne, rozjaśnić nieco regulamin i poprawić wam jakość gry. Przy okazji mogą również delikatnie ułatwić przejście okresu próbnego aplikacjom. To taka pomoc od nas, dla was.
 

 

 

 
TIP: Kreatywność jest niezmiernie istotna i to ona jest kluczem do ciekawej rozgrywki. Zatem starajcie się w waszej grze być kreatywnymi. Tworzenie ciekawych projektów przy waszym boku, organizowanie eventów, ciekawe akcje IC, w które zaangażowanych jest wiele osób - właśnie o tym mowa.
 
TIP: Istotnym jest, abyście pamiętali, że wasza postać to tylko wirtualny charakter. Przekładanie informacji, konfliktów z OOC do gry zdecydowanie ją utrudnia i staje się ona mniej przyjemna. Warto odróżnić te dwa światy i pilnować tego.
 
TIP: Gra członka organizacji to nie tylko masa przekleństw, rzucanie się do każdego, strzelaniny, bójki i nienawiść do policji. Postarajcie się wczuć w ten klimat. Nielegalne interesy, machlojki, korupcja, kradzieże i napaści, przemyty i wiele, wiele innych - ogranicza was tylko wyobraźnia.
 
TIP: Jeżeli na początku decydujecie się odgrywać np. 25latka to dobrze by było, byście spróbowali odzwierciedlić wiek postaci sposobem w jaki ja kreujecie. Czesto zdarza sie tak, ze nawet i postacie które mają przeciętnie po 30-35lat rzucają durnymi, nie poważnymi tekstami nastolatków.
 
TIP: Gra na kropce, kłótnie i krzyki w czasie interakcji z innym graczem, tworzą tylko nerwową atmosferę. Starajcie się skupić na grze i tym co się w niej dzieje, a dyskusje i komentarze OOC odłóżcie na bok.
 
TIP: Pamiętajcie, że łamanie nadmiernej ilości kar oraz wszelkie zachowania niezgodne z regulaminem, nie pomagają waszej grupie. Zatem warto się pilnować.
 
TIP: Rozumiemy, że preferujecie grę we własnym gronie. Z naszej perspektywy pragniemy, aby interakcje między graczami były częste, ciekawe i różnorodne. Postarajcie się otworzyć na otoczenie i tworzyć ciekawa interakcje z resztą społeczności.
 
TIP: Wszelkie kombinacje w celu zwiększenia swojej przewagi nad inną organizacją w sposób nieprawidłowy tj. zmuszanie wszystkich członków do opuszczenia gry, aby uniknąć akcji/nabijania punktów/celowego wyrzucania członków z panelu, gdy Ci zostali przejęci przez wrogą organizację (porwanie) i tak dalej - są zakazane.
 
TIP: Ownerzy lub wyznaczeni członkowie grupy mają za zadanie ścisłe kontrolowanie panelu. W momencie gdy panel zostaje przekształcony w organizację, wówczas od tego momentu (od dziś) wpisy w wymaganiach nie mogą zawierać wielu kar - posiadanie organizacji to odpowiedzialność, więc należy zadbać o reprezentowanie odpowiedniego poziomu i utrzymywanie porządku. W takich sytuacjach bardzo łatwo można uzyskać usunięcie panelu oraz blokadę dla jej ownera.
 
TIP: Obowiązuje zakaz odgrywania kosmicznych zabezpieczeń przy drzwiach za 30 tysięcy dolarów czy kij wie ile oraz innych bajek. Starajmy się nie odbiegać od tej rzeczywistości przy takich akcjach. Wszelkie akcje na (/me i /do), które mają działać jako celowe utrudnianie/przedłużanie będą karane - uwierzcie, że to widać gdy ktoś specjalnie to robi.
 
TIP: Wszelkie próby dodawania do grupy zbanowanych graczy z tytułem szkodnika/cheatera będą skutkować usunięciem organizacji, blokadą i w najgorszym przypadku banem dla ownera za współpracę ze szkodnikiem. Nie pozwolimy na takie kolesiostwo. 
 
TIP: Obowiązuje zakaz minimalizowania gry po otrzymaniu BW w ramach interakcji z organizacją przestępczą. Takie sytuacje często przedłużają grę na /me i /do w kierunku nieprzytomnego.
 
TIP: Jeśli gracz odegra na Tobie, że zabiera Ci telefon lub inny użyty przedmiot, to oddaj mu go skryptowo. Nie czekaj na jego błąd, albo na to, aż się upomni. 
 
TIP: Paczki organizacji możecie przewozić wszystkimi pojazdami kradzionymi w ich skład nie wchodzą jednoślady! W przypadku pojazdów niekradzionych paczkę można przewozić wszystkimi autami dostawczymi
 
TIP: Okradać możecie tam gdzie macie /zabierz. Aczkolwiek starajcie się pokazać poziom szczególnie wchodząc w interakcje z graczami z poza waszego środowiska. Nie skupiajcie swojej gry tylko na BW i /zabierz. 
 
TIP: Organizacje przestępcze i projekty IC nie powinny prowadzić ze sobą wojen, chyba że za zgodą opiekuna po okazaniu odpowiedniej argumentacji w postaci SS. Wszelkie wojny muszą mieć porządne powody ICNieuzasadnione wojny i z byle jakich powodów czy tylko dla DMu są zabronione. Jakiekolwiek formy samowolki będą niosły za sobą konsekwencje dla całej grupy. Pamiętajcie również, że konflikty pomiędzy indywidualnymi osobami nie powinny za każdym razem dotyczyć całej grupy - chyba że są na tyle poważne. (TIP odnosi się tylko do wojen pomiędzy org. i projektami IC nie org. vs org.)
 
TIP: Mapa neutralnych stref Idlewood. Traktujcie je jako neutralne niezależnie od tego pod jaką grupę są podpisane:

 

Spoiler

 

 

TIP: Liderzy mają obowiązek dopilnować, aby na każdym członku/outsiderze ich organizacji została odegrana odpowiednia akcja RP w formie inicjacji.

 

TIP: Zabrania sie dodawania pod panel osob, ktore w zaden sposob nie graly, nie mialy stycznosci i nie zaistnialy w swiecie organizacji do ktorej chca dolaczyc. Nie ma czegos takiego, ze ktos dostaje inva z miejsca tylko dlatego, ze gral w poprzednim secie/edycji organizacji. To bez znaczenia jezeli ta osoba nie miala z wami bezposredniej stycznosci i kontaktu IC. Innymi slowy wy go po prostu nie znacie wiec bez wzgledu na to kim byl nie mozecie z miejsca przyjmowac takich osob pod panel - chyba ze, opiekun organizacji zgodzi sie na reaktywacje jakiegos starego setu/organizacji. Zaznaczam rowniez, ze takie sprawy zalatwiamy IG a nie na kanalach OOC, forum, discordzie czy innym komunikatorze. Nie zapominajcie, ze grajac IC tworzycie fabule!

 

 

muxWK3G.png

 

 

 

TIP: Pamiętajcie o zasadzie - “Jak cię widzą, tak Cię piszą”. Jest w niej sporo prawdy, a wasze aplikacje powinny być waszą wizytówką.

 

TIP: Aplikacja powinna zawierać elementy takie jak: hierarchia grupy, kulturę, historię powstania i przede wszystkim najważniejsze wątki fabularne od momentu rozpoczęcia działalności jako projekt. Wszelkie inne materiały zależne są od waszych preferencji - jeżeli chcecie być incognito nie musicie podawać żadnych nickow, miejsca gry czy rzeczy, które mogą was potencjalnie zdradzić.

 

TIP: Aplikacja jest miejscem, w którym gromadzone są materiały dotyczące waszej gry. Screeny, filmy, informacje o projektach działających przy waszej grupie, ciekawostki o przeprowadzonych eventach, ciekawe wydarzenia z życia waszych postaci - to wszystko i wiele więcej powinniście tam umieszczać.

 

TIP: Temat aplikacji wystawić może jedynie lider (owner panelu).

 

TIP: W chwili wystawienia aplikacji nie jesteście zobligowani do spełnienia wszelkich wymagań. To właśnie okres próbny jest czasem, kiedy macie się tym zająć, jednocześnie dokumentując wasze poczynania.

 

TIP: Unikajcie wszelkich kłótni, spinek i prowokacji w waszych tematach. Nie wyglądają one dobrze i utrudniają ocenę dorobku grupy. Pamiętajcie, że jednym z wymagań dla organizacji przestępczych jest poziom zarówno w grze jak i na forum.

 

TIP: Okres próbny jest dla was, abyście mogli zdobyć niezbędne do funkcjonowania kontakty, zaznaczyć swoją obecność w mieście, stopniowo umacniać swoją pozycję i zdobywać wszystko to, czego wam jeszcze brakuje. Jednocześnie dokumentując i przedstawiając nam postępy.

 

TIP: Warto pomyśleć o rozwinięciu projektów zarobkowych, które w przyszłości staną się wizytówką organizacji jak i nadadzą jej klimat odnosząc się do jej charakteru i możliwie tego co zamierzacie wybrać do zamawiania.

 

TIP: Należy pamiętać o tym, że aplikacje które wykażą się najciekawszą inicjatywą jak i kreatywnością będą miały większe szanse na przekształcenie panelu.

 

Copyright:

Kasiek


 • Back to top
  • 11

ShowTime 3051 08/05/2019 - 18:26

ShowTime
 • Gracz

*
POPULAR

Od teraz wszelkie zmiany w regulaminie organizacji przestępczych będą tutaj dodawane - dzięki temu każdy będzie miał lepszy wgląd w każdą zmianę.

 

Lista ostatnich zmian w regulaminie:

24.04.2019r: §2 Porwania i napady: 7. Maksymalny czas przetrzymania w przypadku porwania cywila/służb/członka organizacji to 8 godzin.

09.06.2019r: §5 Ważne zasady: 5. Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych do jej byłych lub obecnych grup przykład: ( gangster -> policjant ) - Zezwalamy na zmianę charakteru na zły, po odejściu z frakcji porządkowej.


Edited by ShowTime, 09/06/2019 - 17:26.
Update

 • Back to top
  • 6

Also tagged with one or more of these keywords: regulamin, org, tipy

0 user(s) are reading this topic