Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Photo
* * * * * 1 votes

[IC] securitycouncil.gov/exemptions - Zwolnienia warunkowe pod nadzorem Security Council i departamentu


 • This topic is locked This topic is locked
2 replies to this topic

#1 * Magiczny375694 05/11/2018 - 17:19

Magiczny375
 • Gracz

*
POPULAR

CY4fh2W.png.png

 

 

 

Z dniem czwartym listopada Security Council daje osadzonym w więzieniu stanowym San Andreas (SASP) możliwość apelacji od wyroku w celu uzyskania zwolnienia warunkowego pod patronatem Security Council.

 

W związku z powyższym, Security Council ma możliwość skrócenia lub zawieszenia prawomocnego wyroku sądowego na rzecz warunkowego, przedterminowego zwolnienia z placówki więzienia stanowego pod konkretnymi regułami.

 

Security Council informuje: Zwolnienie warunkowe nie daje osadzonemu całkowitej amnestii. Oznacza to, że wyrok dalej jest ważny, a niestosowanie się do zasad ustalonych w warunkowym zwolnieniu lub niepoprawne zachowanie w społeczeństwie grozi ponownym powrotem do więzienia bez ponownej szansy apelacji.

 

 

 

INFORMACJE ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA APELACJI

 

 • Apelować o warunkowe zniesienie przetrzymania w więzieniu stanowym mogą więźniowie osadzeni na dożywociu lub karze pozbawienia wolności przewyższającej 40 lat (( 40h w grze)),
 • Możliwość apelacji przysługuje osadzonemu:
  • w przypadku dożywocia, gdzie osadzony posiada tylko jeden wpis z kodeksu karnego - miesiąc kalendarzowy,
  • w przypadku dożywocia, gdzie osadzony posiada trzy lub więcej wpisów z kodeksu karnego - dwa miesiące kalendarzowe,
  • w przypadku dożywocia, gdzie osadzony posiada sześć lub więcej wpisów z kodeksu karnego - trzy miesiące kalendarzowe,
  • w przypadku osadzenia wyższego niż 40h - dwa tygodnie kalendarzowe, niezależnie od ilości wpisów
 • Obowiązkowym wymogiem do rozpoczęcia procesu weryfikacji apelacji jest opinia wydawana przez strażników i zarząd San Andreas State Prison dotycząca ogólnego sprawowania, zachowania i ewentualnej poprawy w oczach pracowników więzienia stanowego - w sytuacji, gdy opinia jest negatywna, nie ma możliwości kontynuowania procesu apelacji.
 • Po zaakceptowaniu wniosku przez Security Council, osadzony ma obowiązek zgłoszenia się na spotkanie weryfikacyjne, gdzie członkowie komisji departamentowej przeprowadzą z nim stosowną rozmowę, gdzie także zostaną ustalone szczegóły i warunki zwolnienia.
 • W sytuacji, kiedy osadzony przebywający na zwolnieniu warunkowym popełni jakiekolwiek przestępstwo uregulowane w kodeksie karnym lub kodeksie karnym wykroczeń, zostaje on ponownie przywrócony do więzienia stanowego, gdzie w dalszym ciągu będzie odsiadywać swój wyrok - nie ma możliwości ponownej apelacji w takiej sytuacji.
 • W celu ubiegania się o zwolnienie warunkowe z więzienia stanowego, konieczne jest wypełnienie stosownego wniosku razem z uargumentowaniem swojej decyzji i wysłanie go na adres mailowy podany w informacjach poniżej.
 • Security Council podejmuje ostateczną decyzję w kwestii objęcia programem zwolnień warunkowych danego osadzonego. Ma także prawo do odrzucenia lub tymczasowego zawieszenia apelacji bez podawania konkretnego powodu.

 

 

 

WZÓR APELACJI ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

 

 • Wszelkie informacje potrzebne do wypełnienia wniosku można uzyskać w każdym komisariacie policji, siedzibie i biurze FBI oraz w więzieniu stanowym.
 • Wiadomość elektroniczną z wnioskiem należy zatytułować: [WNIOSEK - ZWOLNIENIE WARUNKOWE] IMIĘ I NAZWISKO
 • Wnioski należy przesyłać na adres mailowy: sec.council.appeals@gmail.com

 • Każda wiadomość elektroniczna z wnioskiem musi zawierać obowiązkowy wzór:

======| CZĘŚĆ IN-CHARACTER |======
Imię
Nazwisko:
Data urodzenia:
Numer dowodu osobistego:
Poprzednie imię i nazwisko (jeśli dane były kiedykolwiek zmieniane lub w wypadku ślubu):
Data osadzenia w więzieniu stanowym:
Solidna argumentacja:

======| CZĘŚĆ OUT OF CHARACTER |======
Link do konta globalnego na forum:
Identyfikator Discord (do dodatkowego kontaktu):

Edited by Magiczny375, 05/11/2018 - 17:31.

 • Back to top
  • 13

#2 * Magiczny375694 21/12/2018 - 21:55

Magiczny375
 • Gracz

CY4fh2W.png

 

 

 

W dniu 09/12/2018 roku, członkowie Security Council rozpatrzyli pierwszą turę wniosków dotyczących zwolnień warunkowych z więzienia stanowego, dokładna lista wnioskodawców razem z werdyktami ich apelacji znajdują się w arkuszu poniżej:

 

VG5tn57.png

 


 • Back to top
  • 2

#3 * Magiczny375694 20/04/2019 - 12:53

Magiczny375
 • Gracz

CY4fh2W.png

 

 

 

W dniu 24/02/2019 roku, członkowie Security Council rozpatrzyli drugą turę wniosków dotyczących zwolnień warunkowych z więzienia stanowego, dokładna lista wnioskodawców razem z werdyktami ich apelacji znajdują się w arkuszu poniżej:

 

LG1BS6u.png


 • Back to top
  • 1
0 user(s) are reading this topic