Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Photo

Ustawa z dnia 24-05-2015 dot. uregulowania hazardu w mieście Los Santos


  • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

Mielnik_4717 24/05/2015 - 19:30

Mielnik_
  • Gracz

*
POPULAR

cz09NS9.png

 

USTAWA

z dnia 24.05.2015

dot. uregulowania hazardu

w mieście Los Santos

 

Art. 1. Licencja hazardowa

 

§1. Każda działalność gospodarcza, która czerpie korzyści majątkowe z hazardu jest zobowiązana do wyrobienia licencji hazardowej w Bureau Business of Inspection.

§2. Każda działalność gospodarcza ma prawo do wyrobienia takiej licencji, pod warunkiem, że nie został odebrany taki przywilej w przeszłości, przez Radę Miasta Los Santos.

§3. Koszt wyrobu licencji hazardowej dla działalności gospodarczej reguluje ustawa, a jej koszt wynosi $3000.

 

Art. 2. Sankcja hazardowa i procedura odwoławcza

 

§1. Rada Miasta ma prawo odebrać licencje na hazard wybranej działalności gospodarczej na wniosek Bureau Business of Inspection.

§2. Działalność gospodarcza ma prawo odwołać się od kary pozbawienia licencji o hazard. Okres ten reguluje Art. 2, §3.

§3. Wniosek odwoławczy może zostać złożony przez działalność gospodarczą co 6 miesięcy od ostatniego wniosku.

§4. Sankcja hazardowa jest nakładana na lokal, a jej złamanie jest karane karą grzywny w wysokości od $1000 do $1500.

§5. Procedurę nakładania kary na działalność gospodarczą reguluje Ustawa z dn. 08-05-2015 dot. Powołania Bureau Business of Inspection.

§6. Wniosek odwoławczy rozpatruje Rada Miasta Los Santos na najbliższej swojej sesji.

 

Art. 3. Orientacja moralna i etyczna

 

§1. Hazardem w działalności gospodarczej można nazwać:

- pracownika uprawiającego hazard.

- uwarunkowane miejsce do uprawiania hazardu.

- przyrządy dostosowane do uprawiania hazardu.

§2. Osoby uprawiające hazard w działalności gospodarczej bez licencji powinny zostać zgłaszane do Federalnego Biura Śledczego lub Bureau Business of Inspection.

§3. Osoba uprawiająca hazard w działalności gospodarczej bez tego przywileju, zostaje ukarana karą grzywny w wysokości od $500 do $5000 lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

§4. Lokal posiadający przywilej do prowadzenia działalności hazardowej w działalności gospodarczej innego typu, ma obowiązek zagospodarować osobne pomieszczenie, jako strefa hazardowa.

 

 

Art. 4. Mass Media i hazard

 

§1. Zakaz udostępniania wszelakich reklam i informacji na temat hazardu przez środki masowego przekazu pod groźbą kary grzywny o wartości $500. Wyjątkiem jest posiadanie licencji hazardowej przez reklamowaną działalność gospodarczą.

§1. Nadzór nad Mass Media a hazardem sprawuje Bureau Business of Inspection.

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Rady Miasta            Pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta

 

       gVX8vNh.pngwg9wdpW.png

tyg0WSv.png

 

 


  • Back to top
    • 46
0 user(s) are reading this topic