Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Regulamin serwisu

I. Regulamin ogólny serwisu

§ 1 - Postanowienia ogólne
 • Administratorem serwisu jest net4game OÜ (14273500) — Sepapaja 6, 15551 Tallinn, Estonia . E-mail kontaktowy: tc@net4game.com.
 • Użytkownik to osoba korzystająca z konta zarejestrowanego w serwisie net4game.com. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Globalne Konto Użytkownika to unikalny, chroniony hasłem i/lub innymi zabezpieczeniami profil tworzony dla Użytkownika w momencie rejestracji.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu. Informacja o ostatniej zmianie regulaminu będzie widoczna na stronie internetowej serwisu - także przed zalogowaniem Użytkownika. Użytkownik ma możliwość odmowy akceptacji zmian w regulaminie - należy w tym celu zaprzestać logowania na Globalne Konto Użytkownika.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niepoprawnie funkcjonujące łącze lub oprogramowanie po stronie Użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia Globalnego Konta Użytkownika i wszystkich jego przynależności w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu bądź na prośbę Użytkownika danego konta.
§ 2 - Globalne Konto Użytkownika i usługi płatne
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno Globalne Konto Użytkownika. Posiadanie większej ilości grozi zablokowaniem każdego z nich.
 • Na jedno Globalne Konto Użytkownika może przypadać tylko jedna osoba w rzeczywistości. Zabronione jest użyczanie konta (bądź jego danych dostępowych, takich jak hasło, login lub e-mail) innym podmiotom. Zabronione jest używanie takiego samego hasła, jak na innych witrynach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zdobycie dostępu do Globalnego Konta Użytkownika przez osoby trzecie za pomocą podania poprawnego hasła.
 • Użytkownik może być zobowiązany do korzystania z najnowszych wersji przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Opera bądź Mozilla Firefox w celu wykorzystania pełnej funkcjonalności witryny.
 • Możliwe jest ograniczenie funkcjonalności bądź całkowite zablokowanie dostępu do Globalnego Konta Użytkownika w przypadku naruszenia zasad serwisu, otrzymania skargi od innego gracza, wykrycia modyfikacji gry, wykrycia oprogramowania innego niż dozwolone w regulaminie bądź działań szkodliwych dla reszty społeczności. Rodzaj ani czas trwania nakładanych ograniczeń nie jest z góry określony. Ze względu na złamanie warunków korzystania z serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje wtedy zwrot pieniędzy za wykupione usługi.
 • Użytkownik wykupując usługę płatną potwierdza, że jest świadom faktu możliwości utracenia uzyskanych dzięki usłudze przynależności lub przywilejów bądź dostępu do nich - nie tylko w razie złamania zasad, ale także w wyniku wydarzeń w świecie gry, między innymi takich jak sprzedaż, śmierć postaci, kradzież.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktywowania usług w ciągu 48 godzin od momentu zakupu. Po upłynięciu 48 godzin, usługi nieaktywowane mogą stracić ważność.
 • W celu złożenia reklamacji na usługę należy, pod rygorem nieważności, napisać wiadomość na adres e-mail bm+complaints@net4game.com i zawrzeć w nim imię oraz nazwisko, adres URL do profilu Globalnego Konta Użytkownika, rodzaj wykupionej usługi, datę zakupu usługi, wybraną metodę płatności, detale płatności takie jak otrzymany kod SMS (jeżeli dotyczy) oraz opis problemu wraz z życzeniami. Administrator rozpatrzy reklamację w ustawowym okresie, odpisując na adres e-mail, z którego nadeszła reklamacja.
§ 3 - Usługi, płatności, czas ważności danych i zasady z nimi związane
 • Wszystkie usługi są w całości realizowane natychmiast po wprowadzeniu otrzymanego kodu na naszej stronie - w grze tworzony jest wtedy przedmiot "zdrapka", którym następnie można handlować w świecie gry. W związku z tym, Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy w momencie wprowadzenia kodu aktywującego usługę.
 • W przypadku nielogowania się Użytkownika na dowolną stworzoną przez Użytkownika postać przez okres minimum 30. dni, Administrator ma prawo do usunięcia dowolnych przynależności tej postaci (między innymi budynków, czy przynależności grupowych).
 • Tworzenie przedmiotów: Celem uniknięcia wprowadzania graczy w błąd, zabronione jest tworzenie przedmiotów o nazwach imitujących przedmioty oprogramowane.
 • Obiekty i budynki: Zabrania się tworzenia z obiektów wnętrz większych niż budynek, przy którym znajduje się wejście. Budynek może zostać skasowany w wyniku nieaktywności właściciela, nieopłacenia podatków w świecie gry, niezgodności z regulaminem lub braku dopasowania lokalizacji wnętrza. Punkt wejścia do budynku musi być postawiony przed drzwiami lub bramą garażową. Nie może być on ustawiony dalej niż 1 metr od ściany budynku. Administracja może skasować strefowe obiekty bez ostrzeżenia ani zwrotu - zwłaszcza gdy zostaną one uznane za nierealistyczne, szkodliwe, utrudniające ruch lub niepasujące do otoczenia.
 • Strefy: Strefy mogą zostać skasowane jeżeli ilość aktywnych graczy w grupie, do której są przypisane, spadnie poniżej 5, bądź jeżeli administracja uzna stworzone na nich obiekty za nierealistyczne, szkodliwe, utrudniające ruch lub niepasujące do otoczenia.
 • Grupy (w tym biznesy): Odpowiedzialność za nadanie zbyt wysokich uprawnień do panelu zarządzania grupą ponosi użytkownik.
 • Administracja nie będzie przywracała przynależności ani majątku grupowego właścicielowi po ich utracie w wyniku zabrania przez osobę nadużywającą zaufania właściciela, ani po usunięciu z grupy własnej postaci.
 • Administracja nie ma obowiązku jakiejkolwiek edycji grupy na prośbę Użytkowników.
 • Bezwzględnie zabronione jest zbieranie składek majątkowych od członków grupy. Nie dotyczy organizacji przestępczych.
 • Nieprzestrzeganie zasad może poskutkować usunięciem grupy bądź uprawnień do zarządzania nią.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktywowania usług w ciągu 48 godzin od momentu zakupu. Po upłynięciu 48 godzin, usługi nieaktywowane mogą stracić ważność.
 • W celu złożenia reklamacji na usługę należy, pod rygorem nieważności, napisać wiadomość na adres e-mail bm+complaints@net4game.com i zawrzeć w nim imię oraz nazwisko, adres URL do profilu Globalnego Konta Użytkownika, rodzaj wykupionej usługi, datę zakupu usługi, wybraną metodę płatności, detale płatności takie jak otrzymany kod SMS (jeżeli dotyczy) oraz opis problemu wraz z życzeniami. Administrator rozpatrzy reklamację w ustawowym okresie, odpisując na adres e-mail, z którego nadeszła reklamacja.
§ 4 - Zachowanie w społeczności
 • Panuje bezwzględny zakaz obrażania innych Użytkowników.
 • W przypadku powtarzających się błędów ortograficznych, możliwe jest organiczenie lub zablokowanie możliwości pisania treści widocznych publicznie.
 • Reklamy, spam, flood, bądź dowolne inne trapienie innych Użytkowników poskutkują blokadą Globalnego Konta Użytkownika.
 • Zabronione jest propagowanie piractwa, nadsyłanie treści pornograficznych, rasistowskich bądź niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.
 • Zakazane jest używanie modyfikacji umożliwiających zdobycie przewagi nad innymi graczami, tudzież zmieniających to jak widziana lub odczuwana jest postać bądź jej przynależności (np. auta) przez innych graczy.
 • Użytkownik ma obowiązek zgłosić każdy zauważony błąd w oprogramowaniu Administratorowi. Używanie błędów w oprogramowaniu w celu zdobycia przewagi nad innymi graczami jest surowo zabronione.
 • Zakaz namawiania Użytkowników do wpływania na reputację lub inne punkty Użytkownika.
 • Zakaz brania udziału w zmowach przeciwko Użytkownikowi w celu wpłynięcia na jego reputację bądź inne punkty.
II. Regulamin witryny i forum dyskusyjnego

§ 1 – Treści zamieszczane na witrynie
 • Na forum dyskusyjnym obowiązują ogólne zasady kultury osobistej i wychowania. Zasady panujące na forum są respektowane przez Moderatorów Globalnych oraz Administratorów.
 • Zakaz używania wulgaryzmów.
 • Zakaz nadsyłania bądź używania treści o zabarwieniu erotycznym.
 • Tematy wątków muszą jasno przedstawiać treść zawartych w nich wiadomości.
 • Użytkownicy mają obowiązek trzymania się tematu określonego przez autora wątku lub kategorii. Zakazuje się pisania postów nienawiązujących do tematu dyskusji.
 • Zakazuje się wrzucania linków do apelacji na statusie oraz w postach/tematach Może to poskutkować automatycznym odrzuceniem napisanej apelacji.
§ 2 – Sygnatury
 • Maksymalne wymiary: 475x150px lub 5 linijek tekstu.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar czcionki to "średni".
 • Sygnatury powinny zawierać treści dozwolone, niełamiące regulaminu forum dyskusyjnego.
 • Profile tworzone przez graczy powinny być przejrzyste i czytelne. W przypadku złamania zasad panujących na forum (zamieszczanie treści niedozwolonych lub nieodpowiednich), możliwe jest usunięcie stworzonego profilu (w postaci kodu HTML), a w przypadku ponawiania takich czynności - ograniczeniem dostępu do konta użytkownika.
III. Regulamin serwera głosowego Mumble

§ 1 – Zasady ogólne
 • Na serwerze głosowym obowiązują ogólne zasady wypowiedzi, kultury i zachowania.
 • Nick używany na komunikatorze powinien umożliwić rozpoznanie gracza i znalezienie jego konta na forum (lecz jest to nieobowiązkowe). Nie powinien być on obraźliwy lub wieloznaczny.
 • Organizacje oficjalne i przestępcze mają możliwość używania komunikatora podczas gry wyłącznie w momencie, gdy treści te znajdują się również w świecie gry i mają swoje odzwierciedlenie w grze IC. W innym przypadku będą traktowane jako MetaGaming.
 • Na kanałach tymczasowych użytkownicy regulują swoje zasady korzystania z nich, lecz nie mogą one łamać regulaminu serwera oraz ogólnie stosowanych zasad. Nie mogą oni również stosować obraźliwej nazwy kanału. Zasady obowiązujące na kanałach grup oficjalnych regulują liderzy tychże grup.
IV. Regulamin serwera gry San Andreas Multiplayer

§ 1 - Postacie i multikonta
 • Nie można powiązywać swoich postaci.
 • Przekazywanie majątku - pośrednio lub bezpośrednio - między postaciami tego samego Użytkownika jest surowo zabronione.
 • Zabronione jest wyzbywanie się oraz przyjmowanie majątku w przypadku nadchodzącego zaprzestania użytkowania postaci bądź konta globalnego przez dowolnego użytkownika.
 • Wykorzystywanie przez postać wiedzy, którą z jakiegoś powodu posiada gracz, a której nie posiada sama postać, jest MetaGamingiem i podlega surowej karze.
 • Zabrania się korzystania z tych samych pojazdów poprzez przypisywanie je pod rodzinkę na dwóch różnych postaciach.
 • Zabronione jest używanie Celebrity Name lub używania nicków łudząco podobnych do innych postaci w świecie gry. Korzystanie z nich i osiąganie korzyści z tym związanych jest surowo zabronione i karane.
 • Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych do jej byłych lub obecnych grup (np. gangster -> policjant).
 • Zakaz podszywania się za członków grup (w tym organizacji porządkowych), które mogą nadać graczowi oprogramowany przedmiot.
 • Korzystanie z postaci niepodpisanych pod konto użytkownika, mające na celu wyrządzanie szkód innym graczom i niszczenie im rozgrywki, skutkuje zablokowaniem dostępu do używanego przez niego konta.
§ 2 - Zachowania na czatach publicznych
 • Zakaz wulgaryzmów na czatach OOC
 • Zakazane jest zarzucanie innym graczom MetaGamingu bez odpowiednich dowodów.
 • Zakaz handlu przedmiotami na kanale OOC. Wyjątkiem są usługi płatne.
 • Zakaz OOC w IC. To się również tyczy popularnych tekstów youtuber'ów.
 • Obowiązuje zakaz kłamania lub wprowadzania graczy w błąd na czatach OOC jak i /do.
 • Zakaz próśb o /minus bądź też głos podczas rozprawy tj. /winny /niewinny.
 • Słaba orografia, niski poziom wypowiedzi, pisanie jednego zdania w kilku linijkach oraz bardzo krótkie akcje będą odpowiednio karane.
§ 3 - Organizacje porządkowe
 • Osoba grająca w organizacji porządkowej ma pełną dowolność w kwestii podejmowanych przez nią działań na rzecz lub szkodę organizacji, w której się znajduje (wyłącznie w momencie, gdy mówimy o grze IC). Zasady wewnętrzne są ustalane i respektowane przez liderów grup oficjalnych.
 • Lider grupy oficjalnej lub Administrator ma prawo do wykluczenia gracza z możliwości gry w danej grupy bez podawania przyczyny.
 • Na jedną postać przypada możliwość gry w maksymalnie jednej grupie oficjalnej. W przypadku gry na różnych postaci, decyzja pozostaje w kwestii liderów obu grup.
 • Zabronione jest prowadzenie rozgrywki jednocześnie w grupie oficjalnej oraz organizacji przestępczej.
 • Grupy oficjalne mają prawo do korzystanie z PowerGamingu wyłącznie w momencie, gdy wymaga tego sytuacja i nie działa to w szkodliwy sposób na prowadzoną akcję i wyłącznie przy akcjach specyficznych dla danego rodzaju grupy.
 • Liderzy grup oficjalnych podlegają pod decyzje osoby zajmującej się grupami oficjalnymi (TeamLeader) oraz całego grona Administratorów. Skargi na ogólne funkcjonowanie frakcji lub liderów rozpatruje TeamLeader.
 • Zakazuje się dojeżdżania do miejsca docelowego bez wcześniejszego meldunku/informacji na radiu IC.
§ 4 - Organizacje przestępcze
 • Liderem organizacji jest wyłącznie osoba będąca twórcą panelu. Możliwe jest przekazanie lidera w przypadku śmierci postaci poprzedniego lidera lub po rozbiciu grupy przestępczej przez organizacje porządkowe.
 • Zakaz zmiany nazw postaci będących w organizacji.
 • Zakaz odpisywania strefy od grupy, sprzedaży ich lub wymiany między organizacjami.
 • FCK tylko ze strzykawką, FCJ tylko z wytrychem - chyba, że od lidera na członku/mieszkańcu/outsiderze jego organizacji. FCJ tylko na pojazdach z /v.
 • Zakaz wymuszania C€ z haraczu, jeżeli właściciel się nie zgadza.
 • Zakaz niszczenia/napadów na lokale poza własnymi strefami.
 • Maksymalny czas przetrzymania cywila lub służb to 3 dni, a członka innej organizacji - 5 dni. Możliwość przedłużenia, jeżeli w międzyczasie nie grał/nie chciał nic odgrywać.
 • Na respekt trzeba sobie zasłużyć. Zamiast raportować kogoś, kto "powinien mieć szacunek i się bać", nauczcie go szacunku.
 • Zakaz napadów na osoby, które przyjechały na żądanie (taksówkarz, nauka jazdy i tym podobne) - chyba, że celowo podpadli i sami się o to proszą (zakaz prowokacji z waszej strony, przypadkowe potrącenie to nie podpadnięcie).
 • Porywanie osób niezrzeszonych z organizacjami wymaga 3 dni udokumentowanego screenshotami planowania i obserwacji, chyba że zaatakowały Waszą strefę. Wyjątkiem stanowi:
  a) Sytuacja w której cywil bierze udział w ataku na organizacje/strefę. W tym wypadku organizacja ma prawo do porwania cywila na gorącym uczynku bez konieczności planowania o ile takowe porwanie ma miejsce na ich strefie.
 • Atakowanie graczy w centrum przy użyciu /duty org. dozwalamy tylko w wyniku prowokacji/kozaczenia.
 • Okradanie dozwolone tylko tam gdzie /zabierz.
 • Zakaz pytania napadanego, czy wyraża zgodę na utratę majątku/postaci.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz okradania z przedmiotów/gotówki, które dotyczą usług płatnych. Głównie są to sytuacje typu zaproszenia w celu kupna zdrapki na swojej strefie, a po transakcji okradnięcie gracza z gotówki, która została mu przekazana za usługę.
 • Zakaz porywania na jednośladach.
 • Zakaz celowego wyrzucania członków z panelu w celu uniknięcia akcji/nabijania punktów.
 • Obowiązuje zakaz odgrywania kosmicznych zabezpieczeń przy drzwiach za nie wiadomo jaką kwotę. Starajmy się nie odbiegać od tej rzeczywistości przy takich akcjach. Wszelkie akcje na (/me i /do), które mają działać jako celowe utrudnianie/przedłużanie będą karane.
 • Wszelkie próby dodawania do grupy zbanowanych graczy z tytułem szkodnika/cheatera będą skutkować usunięciem organizacji, blokadą i w najgorszym przypadku banem dla ownera za współpracę ze szkodnikiem.
 • Ownerzy grup mają za zadanie ścisłe kontrolowanie panelu oraz swoich członków. Odpowiadacie za swoich ludzi i ich poziom. Wszelkie próby dodawania do grupy zbanowanych graczy z tytułem szkodnika/cheatera będą skutkować usunięciem organizacji, blokadą i w najgorszym przypadku banem dla ownera za współpracę ze szkodnikiem.
 • Obowiązuje zakaz wbijania BW po BW - w tym czasie macie wystarczająco dużo czasu, aby odegrać odpowiednią akcję na takiej osobie. Za wyjątek można uznać sytuację gdy gracz prowokuje i nie odczuwa respektu po pierwszej utracie przytomności.
 • Zakaz gry przy organizacjach przestępczych z aktywną blokadą organizacji przestępczych.
§ 5 - Inne ważne zasady
 • Żadnego DeathMatchu i prowokatorów. To RolePlay - obowiązują zasady związane z tym typem prowadzenia rozgrywki.
 • Wykonując czynność na postaci innego gracza, zaczekaj na jego reakcję. Ogranicz pytania na /do, dając mu czas na odpowiedź.
 • Działania uznane przez administrację za destrukcyjne dla gospodarki wirtualnego świata będą ścigane z najwyższą surowością.
 • Nie ma konieczności odgrywania wypadku, jeżeli obie strony się na to zgodzą.
 • Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych do jej byłych lub obecnych grup (np. gangster -> policjant).
 • Zakaz tapowania klawiszy pochyłu postaci na jednośladach podczas ścigania
 • Obowiązuje zakaz minimalizowania gry po otrzymaniu BW w ramach interakcji z innymi graczami.
 • Osoba porywana w przypadku gdy zostanie zapytana o to czy należy do organizacji przestępczej lub jest cywilem, ma natychmiastowy obowiązek wyjawić prawdę, by grupa porywająca mogła odnieść się bezpośrednio do regulaminu.
 • Za porwanie uważamy sytuacje w której członkowie organizacji przestępczej pozbawiają innego gracza wolności, zmuszając go tym samym do zmiany miejsca pobytu wbrew jego woli. Sama komenda /przetrzymaj jest tylko jego częścią/dodatkiem.
 • Tworzenie idiotycznych tagów, które zupełnie swoim tekstem niczego nie przekazują oraz nazywanie innych organizacji/graczy "krzakami", "roślinami", "pelikanami" i innymi słowami są zabronione.
 • Jeśli gracz odegra na Tobie, że zabiera Ci telefon lub inny użyty przedmiot, to oddaj mu go skryptowo. Nie czekaj na jego błąd, albo na to, aż się upomni.
 • Do związania/kneblowania gracza w IC nie jest wymagany przedmiot na /p w postaci liny holowniczej lub pozostałych podobnych itemów.
 • Obowiązuje zakaz podważania autorytetu GameMastera w tym proszenia o kogoś z "wyższym levelem." Jeśli nie zgadasz się z decyzją GameMastera to zgłoś sprawę w formie skargi.
 • Zakaz przenoszenia postaci podczas BW. Nie dotyczy frakcji porządkowej, która ma skryptowe rozwiązania.
 • Zakaz odgrywania skryptowych przedmiotów nie mając ich na /p.
 • Zakazuje się rzucaniem kostką za osoby z ujemną reputacją i z karą "oszust".
 • Zakazuje się wykorzystywania bugów i błędów gry. Gracz ma obowiązek je zgłaszać.
 • Zakaz przenoszenia wszelakich konfliktów IC na OOC. To również dotyczy forum i statusów.
 • Zakaz kreowania charakterów, które odbiegają od rzeczywistości. Terminatostwo, cwaniakowanie oraz inne zachowania odbiegające od "normy" dla przykładu postacie stworzone w celu propagowania nienawiści do LSPD będą uważane za przejawy szkodnikowania.
 • Zakaz odgrywania operacji plastycznych. Dodatkowo należy pamiętać, że zmiana tożsamości nie wiąże się ze zmianą wyglądu.
 • Zakaz tworzenia postaci czysto do zarobku czyt. przelewania.
 • Zakazuje się uciekania od akcji Role Play.
 • Zakazuje się odspawnowywania pojazdu podczas pościgu/ucieczki przez LSPD.
 • Obowiązuje zakaz durnych pytań na /pytaj w sądzie.
 • W momencie omijania statusu AFK gracz podejmuje ryzyko związane z brakiem reakcji na akcje RP co jest surowo karane.
 • Zakaz przywłaszczania sobie rzeczy, które zostały podane w wyniku pomyłki ID. Gracz ma obowiązek zwrócić przedmiot, samochód, budynek bądź też gotówkę.
 • Zakaz chowania się w obiektach, wychodzenia po za metry budynku w celu omijania statusu AFK.
 • Zakaz tworzenia przesuwanych "magicznych" ścian - macie od tego drzwi.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja zasad należy do administracji net4game.com.
 • Zakaz zakładania worka przypadkowym osobom.
 • Zakaz tworzenia wycieczek z budynku do budynku w celu nabijania pieniędzy - takie biznesy będą usuwane.
 • Gwałtu oraz okaleczenia czy też innych, trwałych uszczerbków na zdrowu może dokonać każdy gracz niezależnie od tego czy jest pod panelem organizacji. Owe akcje muszą zostać poprzedzone zgodą OOC gracza na którym zostanie odegrana owa akcja.
 • Gracze nie powinni ze sobą walczyć na strefie neutralnej Idlewood. Wyjątek stanowią nabijanie punktów potrzebnych do zdobycia strefy oraz bezpośrednia prowokacja.
 • Zaleca się rozwijać wypowiedzi tak aby uniknąć odgrywania akcji jednym słowem.
 • Zakaz używania skrótów na czacie IC.