Skocz do zawartości

 • Zaloguj korzystając z Facebooka      Logowanie »   
 • Rejestracja »
 • Co nowego?

net4game

Największy polski serwer RolePlay w GTA: San Andreas Multiplayer

Regulamin serwisu

I. Regulamin ogólny serwisu

§ 1 - Postanowienia ogólne
 • Użytkownik to osoba korzystająca z konta zarejestrowanego w serwisie net4game.com. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Globalne Konto Użytkownika to unikalny, chroniony hasłem i/lub innymi zabezpieczeniami profil tworzony dla Użytkownika w momencie rejestracji.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu. Informacja o ostatniej zmianie regulaminu będzie widoczna na stronie internetowej serwisu - także przed zalogowaniem Użytkownika. Użytkownik ma możliwość odmowy akceptacji zmian w regulaminie - należy w tym celu zaprzestać logowania na Globalne Konto Użytkownika.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niepoprawnie funkcjonujące łącze lub oprogramowanie po stronie Użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do edycji bądź usunięcia Globalnego Konta Użytkownika i wszystkich jego przynależności w przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu bądź na prośbę Użytkownika danego konta.
§ 2 - Globalne Konto Użytkownika i usługi płatne
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno Globalne Konto Użytkownika. Posiadanie większej ilości grozi zablokowaniem każdego z nich.
 • Na jedno Globalne Konto Użytkownika może przypadać tylko jedna osoba w rzeczywistości. Zabronione jest użyczanie konta (bądź jego danych dostępowych, takich jak hasło, login lub e-mail) innym podmiotom. Zabronione jest używanie takiego samego hasła, jak na innych witrynach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zdobycie dostępu do Globalnego Konta Użytkownika przez osoby trzecie za pomocą podania poprawnego hasła.
 • Użytkownik może być zobowiązany do korzystania z najnowszych wersji przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Opera bądź Mozilla Firefox w celu wykorzystania pełnej funkcjonalności witryny.
 • Możliwe jest ograniczenie funkcjonalności bądź całkowite zablokowanie dostępu do Globalnego Konta Użytkownika w przypadku naruszenia zasad serwisu, otrzymania skargi od innego gracza, wykrycia modyfikacji gry, wykrycia oprogramowania innego niż dozwolone w regulaminie bądź działań szkodliwych dla reszty społeczności. Rodzaj ani czas trwania nakładanych ograniczeń nie jest z góry określony. Ze względu na złamanie warunków korzystania z serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje wtedy zwrot pieniędzy za wykupione usługi.
 • Użytkownik wykupując usługę płatną potwierdza, że jest świadom faktu możliwości utracenia uzyskanych dzięki usłudze przynależności lub przywilejów bądź dostępu do nich - nie tylko w razie złamania zasad, ale także w wyniku wydarzeń w świecie gry, między innymi takich jak sprzedaż, śmierć postaci, kradzież.
 • Użytkownik jest zobowiązany do aktywowania usług w ciągu 48 godzin od momentu zakupu. Po upłynięciu 48 godzin, usługi nieaktywowane mogą stracić ważność.
 • W celu złożenia reklamacji na usługę należy, pod rygorem nieważności, napisać wiadomość na adres e-mail bm+complaints@net4game.com i zawrzeć w nim imię oraz nazwisko, adres URL do profilu Globalnego Konta Użytkownika, rodzaj wykupionej usługi, datę zakupu usługi, wybraną metodę płatności, detale płatności takie jak otrzymany kod SMS (jeżeli dotyczy) oraz opis problemu wraz z życzeniami. Administrator rozpatrzy reklamację w ustawowym okresie, odpisując na adres e-mail, z którego nadeszła reklamacja.
§ 3 - Zachowanie w społeczności
 • Panuje bezwzględny zakaz obrażania innych Użytkowników.
 • W przypadku powtarzających się błędów ortograficznych, możliwe jest organiczenie lub zablokowanie możliwości pisania treści widocznych publicznie.
 • Reklamy, spam, flood, bądź dowolne inne trapienie innych Użytkowników poskutkują blokadą Globalnego Konta Użytkownika.
 • Zabronione jest propagowanie piractwa, nadsyłanie treści pornograficznych, rasistowskich bądź niezgodnych z ogólnymi zasadami etyki lub polskim prawem.
 • Zakazane jest używanie modyfikacji umożliwiających zdobycie przewagi nad innymi graczami, tudzież zmieniających to jak widziana lub odczuwana jest postać bądź jej przynależności (np. auta) przez innych graczy.
 • Użytkownik ma obowiązek zgłosić każdy zauważony błąd w oprogramowaniu Administratorowi. Używanie błędów w oprogramowaniu w celu zdobycia przewagi nad innymi graczami jest surowo zabronione.
II. Regulamin witryny i forum dyskusyjnego

§ 1 – Treści zamieszczane na witrynie
 • Zakaz używania wulgaryzmów.
 • Zakaz nadsyłania bądź używania treści o zabarwieniu erotycznym.
 • Tematy wątków muszą jasno przedstawiać treść zawartych w nich wiadomości.
 • Użytkownicy mają obowiązek trzymania się tematu określonego przez autora wątku lub kategorii.
§ 2 – Sygnatury
 • Maksymalne wymiary: 475x150px lub 5 linijek tekstu.
 • Maksymalny dozwolony rozmiar czcionki to "średni".
III. Regulamin serwera gry San Andreas Multiplayer

§ 1 - Postacie i multikonta
 • Nie można powiązywać swoich postaci.
 • Przekazywanie majątku - pośrednio lub bezpośrednio - między postaciami tego samego Użytkownika jest surowo zabronione.
 • Zabronione jest wyzbywanie się oraz przyjmowanie majątku w przypadku nadchodzącego zaprzestania użytkowania postaci bądź konta globalnego przez dowolnego Użytkownika.
 • Wykorzystywanie przez postać wiedzy, którą z jakiegś powodu posiada gracz, a której nie posiada sama postać, jest MetaGamingiem i podlega surowej karze.
§ 4 - DeathMatch, odgrywanie czarnych charakterów i wymuszenia
 • Żadnego DeathMatchu i prowokatorów. To RolePlay, a nie policjanci i złodzieje.
 • Wykonując czynność na postaci innego gracza, zaczekaj na jego reakcję. Ogranicz pytania na /do.
 • Zakaz podszywania za członków grup, które mogą nadać graczowi oprogramowany przedmiot.
§ 5 - Inne ważne zasady
 • Działania uznane przez administrację za destrukcyjne dla gospodarki wirtualnego świata będą ścigane z najwyższą surowością.
 • Nie ma konieczności odgrywania wypadku, jeżeli obie strony się na to zgodzą.
 • Zakaz dołączania postaci do grup antagonistycznych do jej byłych lub obecnych grup (np. gangster -> policjant).
 • Zakaz wulgaryzmów na czatach OOC
 • Zakaz tapowania klawiszy pochyłu postaci na jednośladach podczas ścigania
 • Zakazane jest zarzucanie innym graczom MetaGamingu bez odpowiednich dowodów.
§ 6 – Usługi, płatności, czas ważności danych i przestrzeganie regulaminu
 • Od 20 kwietnia 2015 roku, wszystkie usługi są w całości realizowane natychmiast po wprowadzeniu otrzymanego kodu na naszej stronie - w grze tworzony jest wtedy przedmiot "zdrapka", którym następnie można handlować w świecie gry. W związku z tym, Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy w momencie wprowadzenia kodu aktywującego usługę.
 • W przypadku nielogowania się Użytkownika na dowolną stworzoną przez Użytkownika postać przez okres minimum 30. dni, Administrator ma prawo do usunięcia dowolnych przynależności tej postaci (między innymi budynków, czy przynależności grupowych).
 • Tworzenie przedmiotów: Celem uniknięcia wprowadzania graczy w błąd, zabronione jest tworzenie przedmiotów o nazwach imitujących przedmioty oprogramowane.
 • Własna subdomena: Subdomeny niemodyfikowane przez okres 30. dni mogą zostać usunięte w celu zwoleniania dla innych graczy. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na górny pasek net4game. Modyfikowanie niedozwolonych elementów może poskutkować usunięciem subdomeny. Administracja ma prawo do zmiany adresu subdomeny w razie potrzeby wykorzystania go do innych celów, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 • Obiekty i budynki: Zabrania się tworzenia z obiektów wnętrz większych niż budynek, przy którym znajduje się wejście. Budynek może zostać skasowany w wyniku nieaktywności właściciela, nieopłacenia podatków w świecie gry, niezgodności z regulaminem lub braku dopasowania lokalizacji wnętrza. Punkt wejścia nie może być ustawiony dalej niż 1 metr od ściany budynku. Administracja może skasować strefowe obiekty bez ostrzeżenia ani zwrotu - zwłaszcza gdy zostaną one uznane za nierealistyczne, szkodliwe, utrudniające ruch lub niepasujące do otoczenia.
 • Strefy: Strefy mogą zostać skasowane jeżeli ilość aktywnych graczy w grupie, do której są przypisane, spadnie poniżej 5, bądź jeżeli administracja uzna stworzone na nich obiekty za nierealistyczne, szkodliwe, utrudniające ruch lub niepasujące do otoczenia.
 • Grupy (w tym biznesy):
 • Odpowiedzialność za nadanie zbyt wysokich uprawnień do panelu zarządzania grupą ponosi użytkownik.
 • Administracja nie będzie przywracała przynależności ani majątku grupowego właścicielowi po ich utracie w wyniku zabrania przez osobę nadużywającą zaufania właściciela, ani po usunięciu z grupy własnej postaci.
 • Administracja nie ma obowiązku jakiejkolwiek edycji grupy na prośbę Użytkowników.
 • Bezwzględnie zabronione jest zbieranie składek majątkowych od członków grupy.
 • Zabrania się tworzenia grup, których jedynym celem jest umożliwienie naliczania wypłat ich członkom.
 • Nieprzestrzeganie zasad może poskutkować usunięciem grupy bądź uprawnień do zarządzania nią.
IV. Regulamin serwera gry Minecraft

§ 1 - Tereny, budynki
 • Gracz jest uprawniony do posiadania dowolnego terenu w dowolnej ich ilości.
 • Tereny, na których znajdują się konstrukcje łamiące zasady fizyki, niespełniające zasad estetycznych bądź nie dopasowujące się do przyjętych norm lub wytycznych w określonej strefie mogą zostać usunięte wraz z całą znajdującą się na nich własnością.
 • Wylewanie wody bądź lawy na własnym terenie doprowadzając do wypłynięcia jej na sąsiedni teren jest zakazane.
 • Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej przynależności postaci (w tym terenu), zwłaszcza w wyniku naruszenia zasad lub w przypadku gdy postać Użytkownika nie była aktywna przez okres minimum 30 dni.
§ 2 - Modyfikacje, błędy w oprogramowaniu i inne oszustwa
 • Tworzenie skomplikowanych mechanizmów z użyciem redstone, tak zwanych “RedStone clocks”, jest surowo zakazane.
§ 3 - Inne ważne zasady
 • Przesuwanie postaci innych graczy powodując upadek z wysokości bądź wpadnięcie do wody jest zakazane.
 • Wszelkie inne działania destrukcyjne mające na celu uprzykrzenie innym rozgrywki będą surowo karane.
V. Regulamin organizacji przestępczych

§ 1 - Ogólne, dotyczące wszystkich grup
 • Zakaz przekazywania lidera.
 • Zakaz zmiany nazw postaci.
 • Zakaz odpisywania strefy od grupy
 • FCK tylko ze strzykawką, FCJ tylko z wytrychem - chyba, że od lidera na członku/mieszkańcu/outsiderze jego organizacji.
 • Zakaz wymuszania C€ z haraczu, jeżeli właściciel się nie zgadza.
 • Zakaz niszczenia/napadów na lokale poza własnymi strefami.
 • Maksymalny czas przetrzymania cywila lub służb to 3 dni, a członka innej organizacji - 5 dni. Możliwość przedłużenia, jeżeli w międzyczasie nie grał/nie chciał nic odgrywać.
 • Na respekt trzeba sobie zasłużyć. Zamiast raportować kogoś, kto "powinien mieć szacuken i się bać", nauczcie go szacunku.
 • Zakaz napadów na osoby, które przyjechały na żądanie (taksówkarz, nauka jazdy i tym podobne) - chyba, że celowo podpadli i sami się o to proszą (zakaz prowokacji z waszej strony, przypadkowe potrącenie to nie podpadnięcie).
 • Porywanie osób niezrzeszonych z organizacjami wymaga 3 dni udokumentowanego screenshotami planowania i obserwacji, chyba że zaatakowały Waszą strefę.
 • Atakowanie graczy w centrum dozwalamy tylko w wyniku prowokacji/kozaczenia.
 • Okradanie dozwolone tylko tam gdzie /zabierz.
 • Zakaz pytania napadanego, czy wyraża zgodę na utratę majątku/postaci.
 • Strefy na Idlewood są neutralne. Nie można tam nikogo atakować bez wcześniejszej prowokacji z jego strony.