Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Announcement: Stosowanie komend /me i /do na forum.


Posted by Prostyq


Prostyq
  • Zasłużony
Komenda /me na naszym forum wygląda tak:
[me=Imię Nazwisko]czynność wykonywana przez postać.[/me]
Komenda /do na naszym forum wygląda tak:
[do]Skutek wykonanej czynności.[/do]
Przykład użycia:
[me=John Johnolock]podchodzi do komputera i naciska przycisk uruchomienia.[/me]
[do]Komputer został uruchominy, Windows wczytuje się 20 minut.[/do]