Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Kara

  • Kalmus999

  • Jordon Lagos

  • 296h

  • 17/05/2019 - 17:18

  • 04/12/2019 - 10:38

  • Dezaktywowana

Głosowanie (56%)

  • 5 za, 4 przeciw

  • 11/12/2019 - 15:44

  • 50%

  • --

Detale apelacji dostępne są tylko dla graczy.